Aanvraag E-book wangedrag

Al meer dan 200 mensen gingen u voor

Waar gaat dit e-book over?

Wat doe je als er binnen jouw organisatie het gevoel leeft dat iemand zich niet aan afspraken houdt? Of zich zelfs misdraagt? Wat doe je als het declaratiegedrag van een werknemer afwijkend is van de rest? Op wat voor manier ga je daarover in gesprek met je medewerker? In het e-book wangedrag geef ik directe tips hoe je het beste het gesprek aan kan gaan.

 

Duidelijkheid voor jou en je personeel

Tessa Augustijn

Wie is de gedragscode expert?

Hallo, ik ben Tessa Augustijn

Verspilling daar hou ik niet van en ik ben ervan overtuigd dat iedereen op een leuke manier haar of zijn werk kan doen in een organisatie die precies bij diegene past.

Voor ieder bedrijf is er een medewerker die goed past. Wiens waarden en normen, principes en leefwijze overeenkomen met die van de organisatie.

En als je medewerker past bij jouw bedrijf of organisatie en ze hebben werk dat ze leuk vinden dan gaat alles makkelijker, worden er betere resultaten geboekt en zijn mensen gelukkiger.

Ik heb contact opgenomen met Tessa Augustijn (Gedragscode Expert) omdat wij graag een compacte Gedragscode wilden hebben en er behoefte was aan een methode om elkaar op het gedrag aan te spreken en niet op de persoon.

Met de hulp van Tessa hebben we nu onze eigen gedragscode en noemen het ons Kompas. Er was tijdens traject voldoende ruimte en veiligheid voor onze medewerkers om vragen te stellen en kritische opmerkingen te maken. Door de begeleiding van Tessa is onze gedragscode ook écht van iedereen en zijn onze medewerkers er mee verbonden.

Ik kan iedere organisatie van harte aanraden contact op te nemen met Tessa Augustijn als je een eigen en door de organisatie gedragen Gedragscode wilt opstellen en implementeren.

Johan van den Tweel

Directeur Stichting Miezaan

Welke tips krijg je?

I

Tips waarom je beter geen vragen kan beginnen met het woord ‘waarom’

I

Tips hoe je het beste iemand zijn verhaal kan laten vertellen zonder daarbij zelf al in vooroordelen te vervallen

I

Tips over gesprekken met hoor en wederhoor

I

Tips voor het stellen van feitelijke vragen