Een goede gedragscode
is een baken waar de gehele
organisatie op kan varen

 

Speelt dit binnen jouw organisatie? 

 • Werken je medewerkers niet optimaal met elkaar samen?
 • Praten mensen meer óver dan mét elkaar?
 • Worden afspraken binnen de organisatie met regelmaat niet nagekomen?
 • Heb je er genoeg van om als ‘politieagent’ je medewerkers tot de orde te roepen of aan te spreken op ongewenst gedrag? 

 

Verlang je naar…

 • een goede sfeer binnen de organisatie waarin teams elkaar prima weten te vinden;
 • soepel verlopende communicatie;
 • medewerkers die elkaar aanspreken op gewenst en ongewenst gedrag? 

 

Ik heb contact opgenomen met Tessa Augustijn (Gedragscode Expert) omdat wij graag een compacte Gedragscode wilden hebben en er behoefte was aan een methode om elkaar op het gedrag aan te spreken en niet op de persoon.

Met de hulp van Tessa hebben we nu onze eigen gedragscode en noemen het ons Kompas. Er was tijdens traject voldoende ruimte en veiligheid voor onze medewerkers om vragen te stellen en kritische opmerkingen te maken. Door de begeleiding van Tessa is onze gedragscode ook écht van iedereen en zijn onze medewerkers er mee verbonden.

Ik kan iedere organisatie van harte aanraden contact op te nemen met Tessa Augustijn als je een eigen en door de organisatie gedragen Gedragscode wilt opstellen en implementeren.

Johan van den Tweel

Directeur Stichting Miezaan

” Tessa bezit de vaardigheid om zich te verplaatsen in een organisatie; ze sprak ‘onze taal’, en wist zaken die relevant zijn voor onze organisatie goed onder de aandacht te brengen, waardoor de code compleet en voor iedereen begrijpelijk is. Daarnaast verliep de samenwerking buitengewoon prettig: afspraken werden goed nagekomen en er was sprake van een positieve sfeer tijdens de sessies. De werkwijze van Tessa – enthousiast, doelgericht en met humor – enthousiasmeerde onze medewerkers om actief aan de slag te gaan. En we zijn blij met het eindresultaat!”

Ingrid Hartog

Directeur Stichting Distinto

“Door de toenemende nationale en internationale zichtbaarheid van Aeronamic is in 2016 besloten een eigen Gedragscode (Code of Conduct) op te stellen. Een code waarin gewenst (en ongewenst) gedrag is vastgelegd en die weergeeft hoe wij met elkaar en met onze klanten en leveranciers werken.

Om Aeronamic daarbij te ondersteunen is Gedragscode Expert ingeschakeld. Onze gedragscode geeft nu weer wie wij zijn en hoe wij werken. Het traject is afgesloten met een workshop “Aanspreken op gedrag” voor alle medewerkers. 

Na deelname aan de workshop zagen wij bij de medewerkers een toegenomen bewustwording over gedrag en het effect daarvan op collegae. De nieuwe Gedragscode is op de Aeronamic website geplaatst en inmiddels enkele jaren van toepassing.

Gedurende dit traject hebben wij mevrouw Augustijn ervaren als sympathiek, doch vasthoudend en ter zake kundig. Het traject is mede dank zij haar inspanningen volgens planning verlopen.” 

Aeronamic

Dit levert het je op!

Corruptie en wangedrag van bedrijven. Daar hebben we de afgelopen decennia genoeg voorbeelden van gezien; van Enron in de jaren negentig tot redelijk recent Volkswagen met haar sjoemel software.


Deze schandalen stimuleerden veel organisaties om stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat hun medewerkers ethische beslissingen nemen. Veel bedrijven herschreven de afgelopen jaren daarom hun gedragscode. Of stelden voor het eerst een eigen gedragscode of bedrijfskompas op.

 

In deze tijd gaat het niet meer alleen over het product. Duurzaamheid en integriteit worden steeds belangrijker bij de uiteindelijke beslissing van klanten om met een bedrijf in zee te gaan. Hoe jouw organisatie met mensen omgaat én met de schaarse middelen die beschikbaar zijn, daar gaat het om. En daar word je op afgerekend.

 

Een gedragscode/bedrijfskompas bevordert ‘goed ondernemerschap’. Het zorgt ervoor dat medewerkers handelen in het belang van de organisatie, collega’s, klanten en andere stakeholders.

 

Wat levert het je op?

Als je werkt met een praktisch toepasbare gedragscode: 

 • trekt jouw organisatie de juiste mensen aan (minder werving & selectie-kosten)
 • staat jouw organisatie bekend als integer en duidelijk (ondersteunt de operationele bedrijfsvoering)
 • draagt bij aan een goede reputatie en PR
 • spreken medewerkers elkaar aan op gedrag (beschermt tegen fraude/bedrog)
 • werken medewerkers met (nog) meer plezier (aantrekkelijk werkgeverschap)
 • neemt ziekteverzuim af.

Een goed geïntegreerde gedragscode is daarom van essentieel belang voor de continuïteit van organisaties.

 

Gratis checklist voor het maken van een Gedragscode

Gedragscode checklist

Optimaliseer je Werkcultuur

 

Met de Checklist Gedragscode krijg je 5 tips om de fouten te 

voorkomen die de meeste bedrijven maken bij het opstellen van een eigen gedragscode of bedrijfskompas.

Je start met een voorsprong!

Ik heb gezien hoe mooie organisaties aan het ontbreken van duidelijkheid (bijna) ten onder gingen. In deze tijd is het hebben van een eigen gedragscode of bedrijfskompas nog belangrijker om imagoschade te voorkomen. En te zorgen dat medewerkers steeds voor de organisatie de beste keuze kunnen maken.

– Tessa –

Heb je vragen? Neem geheel vrijblijvend contact op.

Gegevens

KvK nummer: 614 037 33

Stel je vraag

Stuur mij een mailtje met je vraag.

Bel mij op 06 - 1107 1098

Copyright © 2024 Gedragscode Expert | Tessa Augustijn