Ondernemingsraad pak je rol bij #MeToo!

Werknemers kunnen er nog onvoldoende op vertrouwen dat beleid rondom ongewenste omgangsvormen serieus wordt aangepakt. De OR heeft ook op dat vlak een rol en die kan echt steviger opgepakt worden!

 

Wil je het onderzoek toegestuurd krijgen?

Vul dan hierlangs je gegevens in. Het onderzoek word je dan zo snel mogelijk in pdf toegezonden.

 

Waar gaat dit onderzoek over

Een op de zes medewerkers heeft in, op en tijdens het werk last van ongewenste omgangsvormen. Uit alle zaken die – helaas steeds weer – aan het licht komen rondom ongewenste omgangsvormen op de werkvloer, wordt duidelijk dat beleid rondom dit onderwerp nog onvoldoende serieus wordt opgepakt.
De Ondernemingsraad (OR) heeft hier een taak. Uit het onderzoek dat Gedragscode Expert (Tessa Augustijn) en Gewoon Jonathan (Jonathan Zeijl) deden in 2021/2022 blijkt dat menig OR deze taak serieuzer kan oppakken.

Onderzoek met tips en aanbevelingen

In het onderzoek worden meerdere aanbevelingen gedaan. Een ervan is om het medewerkerstevredenheidsonderzoek aan te grijpen om in de gaten te houden hoe het gesteld is met zaken rondom ongewenst gedrag en omgangsvormen.

 

Een andere belangrijke aanbeveling is om als OR betrokken te zijn bij het opstellen van en het beleid rondom het bespreken van de gedragscode. Dit gebeurt bij lang niet alle organisaties.

 

Ook worden er in het e-book/onderzoek tips gegeven over de vertrouwenspersoon, het opstellen van een eigen gedragscode en de vraagstelling in het medewerkerstevredenheids-onderzoek.

” Tessa heeft onze organisatie begeleid in de ontwikkeling van een nieuwe gedragscode. Tessa bezit de vaardigheid om zich te verplaatsen in een organisatie; ze sprak ‘onze taal’, en wist zaken die relevant zijn voor onze organisatie goed onder de aandacht te brengen, waardoor de code compleet en voor iedereen begrijpelijk is. Daarnaast verliep de samenwerking buitengewoon prettig: afspraken werden goed nagekomen en er was sprake van een positieve sfeer tijdens de sessies. De werkwijze van Tessa – enthousiast, doelgericht en met humor – enthousiasmeerde onze medewerkers om actief aan de slag te gaan. En we zijn blij met het eindresultaat!”

Ingrid Hartog

Directeur Stichting Distinto

Onderzoek: De ondernemingsraad en ongewenst gedrag

 

Download nu het onderzoek via het formulier hiernaast