Partners van de Gedragscode Expert

Als je Gedragscodes opstelt of helpt opstellen dan is de kans aanwezig dat er zaken naar boven komen die buiten je eigen expertise vallen.

Om klanten ook in die gevallen goed te kunnen adviseren, heb ik een aantal partners waarmee ik op regelmatige basis samenwerk.

De bedrijven en personen die hieronder vermeld staan, worden dan ook van harte aanbevolen!

Your Safe Workspace

De opvolging, monitoring en borging van een Gedragscode moet na de implementatie goed geregeld zijn. Gedragscode Expert werkt hiervoor samen met Your Safe Workspace.

 

De tool die door Your Safe Workspace is ontwikkeld, is enerzijds een geweldige manier om structureel het gesprek te voeren over gedrag en de gedragscode. Anderzijds bevordert de tool een open en vertrouwde organisatiecultuur met de eventueel daarvoor noodzakelijke gedragsveranderingen.

 

Het hebben van een structurele oplossing voor het bespreekbaar maken van (on)gewenst gedrag is voor organisaties onmisbaar.

Met name het (anoniem) melding doen van ongewenst gedrag of zelfs misstanden, het op het netvlies houden van de diverse punten van de Gedragscode en de opvolging van afspraken over die punten, waren voor Gedragscode Expert essentiële zaken waaraan een tool zou moeten voldoen.

Your Safe Workspace voldoet aan de bovengenoemde punten en levert daarbij nog een aantal extra onderdelen die voor een goede en veilige werkomgeving een absolute plus zijn.

 

Voor zover bekend is Your Safe Workspace de eerste partij die een werkelijk structurele oplossing biedt om blijvend met elkaar in gesprek te zijn over gewenst en ongewenst gedrag en dat ook praktisch aantoonbaar maakt!

 

Meer informatie vind je op https://www.yoursafeworkspace.com

 

Gewoon Jonathan

Jonathan is een externe gecertificeerde vertrouwenspersoon en adviseur veilige meldstructuur . Als vertrouwenspersoon begeleidt hij mensen die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen of melding doen van (vermoedens van) misstanden of integriteitsschendingen, de zogenaamde klokkenluiders. Naast de begeleiding van melders bouwt Jonathan expertise op rondom integriteitsbeleid in organisaties. Vanuit zijn expertise kan hij organisaties goed adviseren over de rol van de vertrouwenspersoon of personen en de inbedding daarvan in het totale integriteitsbeleid. Ook verzorgt hij voorlichting en trainingen omtrent ongewenst gedrag op de werkvloer voor werknemers, (midden)management en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

 

Meer informatie vind je op https://gewoonjonathan.nl

Agressietraining.nl

Agressietraining.nl is het expertisebureau voor agressie en geweldhantering. Al sinds 1996 verzorgt agressietraining.nl opleidingen en trainingen over deze thema’s en geven zij advies over het omgaan met agressie van klanten naar medewerkers.

 

Meer informatie vind je op https://agressietraining.nl/agressietrainingen/

 

Verbeterwijzer.nl

Verbeterwijzer, ooit ontstaan vanuit de zorg, maakt het voor organisaties mogelijk om beleid succesvol te verankeren. Ook biedt Verbeterwijzer organisaties deskundig advies bij het opstellen en implementeren van hun beleid. Hierbij staat het binden en boeien van medewerkers altijd centraal, zij zijn immers degenen die het beleid moeten gaan uitvoeren.

 

Meer informatie vind je op https://verbeterwijzer.nl

Stichting Cirkeltoezicht

Naast de hierboven genoemde organisaties ben ik samen met mijn zakelijk partner Astrid van der Starre, bestuurder van Stichting Cirkeltoezicht. Wij helpen Raden van Toezicht en besturen van maatschappelijke instellingen bij alle vraagstukken die te maken hebben met besturen.
Dat doen we door het verzorgen van trainingen, workshops en het begeleiden van besturen en Raden van Toezicht en met ons eigen Zelfevaluatiespel.

 

Wil je meer weten over St. Cirkeltoezicht? Kijk dan op https://www.cirkeltoezicht.nl

Heb je vragen? Neem geheel vrijblijvend contact op.

Gegevens

KvK nummer: 614 037 33

Stel je vraag

Stuur mij een mailtje met je vraag.

Bel mij op 06 - 1107 1098