FAQ

  1. Wij hebben geen kernwaarden opgesteld. Is dat een probleem?
  2. Nee. De ervaring leert dat binnen iedere organisatie een aantal kernwaarden de boventoon voeren. Tijdens de sessies die wij begeleiden, worden die kernwaarden naar boven gehaald en tot ca. 5 gecomprimeerd.
  1. Wij hebben maar 100 mensen in dienst. Is zo’n traject niet veel te duur voor onze organisatie?
  2. Het opstellen van een goede gedragscode is van belang voor alle organisaties en vooral voor midden en grote bedrijven. Het opstellen van een gedragscode wordt interessant voor organisaties vanaf zo’n 100 medewerkers. De prijs van een traject is afhankelijk van het aantal mensen in de organisatie en of u zelf bepaalde onderdelen uitvoert. Alle trajecten zijn maatwerk en dus ook voor kleinere organisaties betaalbaar. Wilt u meer weten? Neem gerust contact op!
  1. Hoe kan een gedragscode bijdragen aan een betere sfeer in ons bedrijf?
  2. Doordat iedere medewerker weet wat er van hem/haar verwacht wordt, zijn de onderlinge verwachtingen ook duidelijker. Omdat ook duidelijk is wat ongewenst gedrag is, zullen zij elkaar aanspreken op dat gedrag. Daarmee ontstaat een betere sfeer.
  1. Wij spreken elkaar niet aan op ongewenst gedrag. Heeft het dan zin om een gedragscode op te stellen?
  2. Vast onderdeel van onze dienstverlening is een training ‘Aanspreken op gedrag’ voor alle medewerkers. Met deze training krijgen zij de handvatten om elkaar op gedrag aan te spreken. Daarmee wordt de effectiviteit van de Gedragscode ook gewaarborgd.
  1. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat zo’n gedragscode leeft en ook effectief wordt toegepast door iedereen?
  2. Aan het einde van ieder Gedragscode traject wordt een training ‘Aanspreken op gedrag’ gegeven. Deze training is voor alle medewerkers van de organisatie. Hiermee krijgt iedereen gereedschap tot zijn/haar beschikking om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken. Ook worden, indien gewenst, onderwerpen aangedragen voor werkoverleggen, MT-vergaderingen of andere overleggen. Ook hiervoor kunnen creatieve vormen worden aangereikt om de Gedragscode levend te houden.

Heb je vragen? Neem geheel vrijblijvend contact op.

Gegevens

KvK nummer: 614 037 33

Stel je vraag

Stuur mij een mailtje met je vraag.

Bel mij op 06 - 1107 1098

Copyright © 2024 Gedragscode Expert | Tessa Augustijn