Wat denk jij als je dit door een bestuurder hoort zeggen?

Regelmatig komen er burgemeesters in het nieuws als het gaat om het niet naleven van de eigen, lokale gedragscode. Ik zie in deze gevallen duidelijke overeenkomsten en een valkuil waar veel organisaties niet bij stilstaan.

 

Mantra

Het komt steeds vaker voor dat we ministers, burgemeesters, wethouders of raadsleden zien en horen schutteren als zij regels hebben overtreden die te maken hebben met een gedragscode of integriteit. Het lijkt wel of “Daar kan ik me niets meer van herinneren” een normaal mantra is geworden voor de gemiddelde bestuurder.

 

Graaier 

In de publieke opinie worden deze bestuurders al snel afgeserveerd als graaiers of met andere woorden betiteld die ik hier niet ga herhalen. Ik vind het wel erg gemakkelijk om die weg te bewandelen.

 

Hups de la in

Ik richt me op het deel gedragscode. Om een goede gedragscode voor een organisatie te maken, is input van degenen over wie de code gaat van groot belang. Dat als eerste. En dan ben je er natuurlijk nog niet! Een gedragscode die netjes op papier gezet wordt en daarna in een la verdwijnt, heeft alles in zich om daarna vergeten te worden. Zelfs als je een gedragscode met enige regelmaat zelf uitdeelt aan nieuwe mensen in jouw organisatie! Het is dan een stuk papier waar wat regels op staan. In de praktijk zullen deze regels niet echt leven.

 

Gesprek

Wat in de betreffende gevallen waarschijnlijk niet is gedaan, is met elkaar op regelmatige basis bespreken wat de code inhoudt. Welk gedrag er in bepaalde passages bedoeld wordt. Waar je met elkaar het gesprek aan moet gaan om duidelijkheid te verkrijgen wat wel en niet geoorloofd wordt. En ook om de verschillende invalshoeken van kwesties naar boven te krijgen.

 

Stok

Dat zal in politieke organisaties als gemeenten en provincies niet altijd gemakkelijk zijn. Je moet immers met elkaar gemeenschappelijke uitgangspunten zien te vinden. Zolang die actie niet ook wordt uitgevoerd, zullen deze gedragscodes vooral de stok zijn om de bestuurder, die zich er niet aan houdt, mee te slaan. En met bestuurder bedoel ik dan naast de burgemeester en wethouder ook het raadslid.

 

Belasting 

Deze mensen liggen onder een nog groter vergrootglas liggen dan wie ook. Ze zijn immers verantwoordelijk voor het besteden van ‘ons’ belastinggeld. Dat beperkt hen al in bewegingsruimte. En laat ik heel duidelijk zijn. Belastinggeld moet correct worden uitgegeven! Wat niet moet gebeuren is dat het ambt dat deze mensen vervullen zo onder druk komt te staan dat niemand er meer zin in heeft. Want op die manier worden onze gemeenten, provincies etc. onbestuurbaar.

 

Kern

Wat mij betreft op naar een goede gedragscode die de weerslag is van de lokale cultuur. Die de ziel of kern van iedere gemeente laat zien en waar aantrekkingskracht vanuit gaat!

 

Hulp nodig?

Kun je daarbij hulp gebruiken? Neem dan gerust contact met me op.