De liefde

Hoewel je het qua temperatuur niet zou zeggen, is het voorjaar alweer bijna voorbij. Voor mij staan voorjaar, bloemetjes en bijtjes en ‘De Liefde’ wel centraal in dat jaargetijde. En dat gold kennelijk ook voor het Voorburgs Dagblad. Die hebben de burgemeester van Voorburg vragen gesteld over de gedragscode van de gemeente. Zij vonden geen gedragsregels voor onderlinge liefdesrelaties binnen de gemeenteraad.

 

Actueel

Het opvragen van de gedragscodes werd actueel doordat een PvdA-raadslid er een liefdesrelatie op nahield met de fractievoorzitter van het CDA.

De krant concludeerde na het lezen van de gedragscode dat een, met name genoemd, lid van de coalitie dan een, met name genoemd, lid van de oppositie wel mocht uit vragen voor een gezellige avond.

 

Code

De Gedragscode Politieke ambtsdragers meldt ook niets expliciet over het hebben van een (liefdes)relatie binnen de gemeenteraad of tussen raadsleden en wethouders. En eigenlijk is dat vreemd.

 

Relaties op het werk

Tot mijn ‘standaard werk’ behoort altijd het bespreken van ‘relaties op het werk’ en hoe daar mee om te gaan. Sommige organisaties zijn er heel scherp op, zeker als het hiërarchische verhoudingen betreft. Dan wordt soms zelfs al benoemd wat de consequenties zijn als een dergelijke verhouding zich voordoet. Bij andere organisaties wordt e.e.a. wel besproken maar opgenomen in het rijtje ‘melden bij de leidinggevende waarna we met elkaar naar een oplossing zoeken’. Niet benoemen van het onderwerp is in mijn praktijk nog niet voorgekomen.

 

Onmenselijk

Ook in de politiek is niets menselijks vreemd. Alles wat in ‘de grote boze buitenwereld’ buiten de politiek gebeurt, komt daar ook voor. Soms zelfs in overtreffende trap weet ik uit ervaring. Ik pleit er dan ook voor om liefde en relaties binnen de politiek wél op te nemen in de gedragscodes. Al is het alleen al om duidelijk te maken dat er binnen de betreffende gemeente goed wordt gedacht over imago en reputatie van de gemeente en haar raadsleden.

 

Theater

Ontluikende liefde leidt af van de hoofdzaken, vooral voor de direct betrokkenen. Niets leidt meer af dan bekoelde liefde. Dan kan een raadszaal opeens verworden tot een theater waar een beschamend toneelstuk wordt opgevoerd. En daar is uiteindelijk geen raadslid of burger mee gediend.