Er is al een tijdje rumoer over Sywert van Lienden. Hij was tot voor kort een graag geziene gast bij menig talkshow als politiek commentator. Tijdens de Corona-crisis heeft hij veel geld (ruim 9 miljoen euro) weten te verdienen met een mondkapjes-deal met de overheid.

 

Belangeloos of liefdadig

Aan het begin van de Corona-crisis maakte Van Lienden zich al sterk voor het aanschaffen van medische mondkapjes. Hij richtte daarom een stichting op om die mondkapjes snel voor Nederland te kunnen krijgen. Én hij beweerde dat belangeloos te doen. En dat laatste breekt Van Lienden nu op.

 

Christelijk

Van Lienden is naast politiek commentator ook lid van het CDA. Nu zijn hoofd al op het schavot ligt vanwege zijn grote verdienste met de mondkapjes, zijn er binnen het CDA leden die Van Lienden liever kwijt zijn. Dus is zijn royement aangevraagd.

Het gevoel bekruipt mij dat Van Lienden nu hij aangeschoten wild is, door zijn eigen politieke bloedgroep een extra schop na krijgt. En dat verbaast me. Een mens kan fouten maken, toch? En iedereen verdient een tweede kans. Dat zijn christelijke waarden.

 

Historie

Vanuit historisch perspectief zie je dat er altijd wel sprake is geweest van een ‘voor wat hoort wat’. De zendelingen die naar verre oorden afreisden, gingen daar niet alleen uit medemenselijkheid naartoe. Het ging er om zieltjes te winnen.
En koopmanschap zit Hollanders al eeuwen in het bloed. Dus daar ook niets nieuws onder de zon.

 

Toch niet zo eerlijk?

Van Lienden heeft op een zeer effectieve manier zijn netwerk, geld en invloed weten in te zetten voor een, voor hem, zeer lucratieve deal. Dat hij daarom geen lid meer zou mogen of kunnen zijn van het CDA zou wel heel vreemd zijn. Tenzij het CDA eerlijkheid in haar kernwaarden heeft staan met daarbij specifiek benoemd dat ieder lid echt helemaal eerlijk en dan ook super, tot op het botte af, eerlijk moet zijn.

En dat de CDA-gedragscode vermeld dat leden die een exorbitante (liefst specifiek omschreven) winst maken met het verhelpen van maatschappelijke problemen, geweerd en/of geroyeerd worden.

Ik vrees dat het CDA dan geen leden over houdt.

 

Ik ben geen Sywert van Lienden-fan. Ook geen lid van het CDA. Ik vrees dat Sywert een heel dure les heeft geleerd. En of dat 9 miljoen heeft opgeleverd? Ik denk het uiteindelijk niet.

 

Deze quote van Benjamin Franklin zegt genoeg: “Er zijn vele goede daden nodig om een reputatie op te bouwen en slechts één slechte om deze te verliezen.”

 

 

Is reputatieschade voorkomen voor jouw organisatie belangrijk? En is er nog geen gedragscode? Neem dan vrijblijvend contact met me op!