Wie hoog in de boom zit, of op de apenrots, heeft voorbeeldgedrag te vertonen. Dat geldt voor alle organisaties, groot en klein, profit en non-profit. En dat geldt zeker voor de mensen die ons land besturen.

 

Het is al weer een poosje geleden dat ons parlement op een andere manier in het nieuws kwam. Een van de leden van de Tweede Kamer werd (weer) beschuldigd van seksueel wangedrag.

 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag hoort niet in een parlement thuis. Als het daar wordt gedoogd of er niet tegen wordt opgetreden, zend dat de boodschap uit dat seksueel geweld of seksuele intimidatie tegen vrouwen een normale zaak is. Dat sijpelt verder door in de samenleving. Je zou zelfs kunnen stellen dat het anderen een vrijbrief geeft om er eenzelfde werkwijze op na te houden.

 

Een gebrek aan optreden bij dergelijke gedragingen zorgt er ook voor dat vrouwen zich nog minder geroepen voelen om het belangrijke werk in het hart van onze democratie op zich te nemen. En daarmee staat de vertegenwoordiging van meer dan de helft van onze samenleving op het spel.

 

De Tweede Kamer dient op een juiste wijze op te treden tegen dit gedrag. Daarmee wordt de boodschap uitgezonden dat (seksueel) geweld tegen vrouwen, in alle onderdelen van het publieke en openbare leven, niet wordt geaccepteerd. En dat zal als mooi voorbeeld kunnen dienen voor onze samenleving als geheel.