‘Goed bedoeld’ seksisme zijn gedragingen, praktijken en acties die positief lijken én de positie van vrouwen op de werkvloer eigenlijk ondermijnen. Veelal gebeurt dat onder het mom te willen helpen, beschermen of juist te complimenteren. Bijvoorbeeld door een vrouw met jonge kinderen niet te vragen voor een project waar veel exposure op zit of waar verwacht wordt dat er veel overuren op gemaakt moeten worden.

 

Als leidinggevende heb je de verantwoordelijkheid om dat ‘goed bedoelde’ seksisme aan te pakken. En om dat te onderbreken heb je als eerste een groter besef nodig van je eigen aannames.

 

Stel jezelf de vraag of je bijvoorbeeld ideeën hebt als “mannen zijn verantwoordelijk voor de bescherming van vrouwen” of “mannen en vrouwen zijn verschillend en complementair”? Ga dan eens na in hoeverre die vooronderstellingen schadelijk kunnen zijn. Vraag jezelf af wat jouw eigen aannames (en die van jouw team) zijn over hoe mensen op basis van hun geslacht wel of niet zouden moeten handelen.

 

Als je anderen een ‘goed bedoelde’ seksistische opmerkingen hoort maken, daag ze dan uit.

Stel dat een collega een vrouw wil ‘redden’ van een complex project, help ze dan door uit te zoomen en te vragen wat de gevolgen zijn als zij niet bij het project wordt betrokken. Of “Kunnen we het haar niet beter rechtstreeks vragen in plaats van aannemen dat ze het niet wil?”

 

Door vaker en beter te focussen op competenties help je ook meer rechtvaardig gedrag te krijgen. En let er dan vooral op feedback te geven over de werkresultaten in plaats van kenmerken die stereotiep met vrouwen worden geassocieerd zoals meelevend, gevoelig en loyaal.