Tijdens een onderzoek dat ik samen Jonathan Zeijl deed eind 2021/begin 2022 over der ol die de OR kan spelen in relatie tot ongewenst gedrag,  kregen wij ook een gesprek over de integriteit van de OR zelf. Dat leidde ertoe dat wij vragen gesteld hebben of er een eigen gedragscode is voor de OR en hoe de OR verantwoording aflegt.

 

Het was opvallend dat op twee na, geen enkele Ondernemingsraad uit ons onderzoek een eigen gedragscode of regels heeft gesteld over de omgang met elkaar, het OR-werk en bijvoorbeeld hoe om te gaan met belangenverstrengeling.

 

Dat is bijzonder want als je niet helder hebt of niet weet hoe je met elkaar om wilt gaan, hoe kun je elkaar daar dan op aanspreken? Je kan discussies hebben over wie hoeveel werk verzet binnen de OR en wie alleen de stoel verwarmt. Of, wanneer de voorzitter de meeste agendapunten zelf voorbereid met de directie, kan dat een gevoel creëren dat de voorzitter en OR ‘op de schoot van de baas zitten’.

 

Ook de wijze waarop er verantwoording afgelegd wordt, bleek erg verschillend. Sommigen stelden een uitgebreid verslag op wat teruggekoppeld werd. Anderen bleven vaag of legden alleen verantwoording af naar elkaar.

 

Tip

    • Zorg voor transparantie in een eigen jaarverslag van de OR. Als OR zou je dit minimaal moeten laten zien:
    • Waar je geld aan uitgeeft
    • Jaarplan en acties die gedaan zijn. Wat is blijven liggen en waarom.
    • Welke thema’s, trends en zorgen bespreekbaar gemaakt zijn (bijvoorbeeld naar aanleiding van het verslag van de vertrouwenspersoon of integriteit coördinator).

Wil je meer weten over een eigen Gedragscode voor de OR? Neem dan gerust contact met me op! Dat kan via post@gedragscode-expert.nl of 06-11071098.