1. Laat degene die je vertelde dat er achter je rug over je wordt gepraat, weten dat je van plan bent om met de roddelaar te spreken. Niet om gelijk ruzie te maken maar om een respectvol en openhartig gesprek met elkaar aan te gaan.

 

2. Focus je in het gesprek met de roddelaar als eerste op wat is gezegd. Frame het gesprek niet met “Jij moet je schamen omdat je achter mijn rug over me praat”. Open het gesprek liever met iets in de trant van “Als ik je op de een of andere manier teleurgesteld heb, wil ik dat graag weten en begrijpen op welke manier ik dat gedaan heb.”
Zijn de zorgen van de roddelaar gegrond, dan heb je zelf baat bij deze feedback. Daarnaast toon je zelf volwassenheid en verantwoordelijkheid.

 

3. Laat je niet afschepen als de roddelaar beweert dat het om een misverstand gaat of zijn/haar opmerking(en) bagatelliseert. Herhaal jouw wens om terugkoppeling te krijgen op jouw gedrag en dring eropaan om eventuele zorgen kenbaar te maken.

 

4. Vraag als laatste om een toezegging dat als er klachten zijn, je die in de toekomst dan rechtstreeks van hem/haar hoort. En datzelfde beloof jij hem/haar dan.