Ken je dat gevoel dat er opeens een kwartje valt? Zo’n werkelijk ‘light bulb moment’? Ik in ieder geval wel.

 

Zoekopdracht

Ik heb standaard een zoekopdracht openstaan op mijn achternaam. Niet omdat ik mezelf zo belangrijk vind, maar omdat ik graag zo snel mogelijk op de hoogte wil zijn als iemand iets over me te vertellen heeft. Ik kan dat overigens iedere ondernemer aanraden.

Via die zoekopdracht kwam mij nog niet zo lang geleden een artikel onder ogen van Trouw. Het ging erover dat er meer aandacht mocht komen voor mens en maatschappij in het bedrijfsleven. Het kwam erop neer dat een beetje meer liefde een bedrijf kan helpen.

 

Liefde

Het boek Agapè | Caritas in bedrijf bevat tien studies naar bedrijven die in hun bedrijfsvoering rekening houden met de mens als geheel. In het boek wordt teruggegrepen op de kerkvader Augustinus.

Augustinus benadrukt dat leiders ook liefdevol, vriendelijk en vriendschappelijk moeten zijn. Daardoor zullen ze hun medewerkers beter begrijpen. Tegelijk moeten ze krachtige en rechtvaardige beslissingen nemen voor de continuïteit van de organisatie. Empathie, liefde en goede besluiten staan bij Augustinus met elkaar in verband.

 

Augustijns leiderschap

In het Augustijns leiderschap staat de gemeenschap centraal, niet status en eigenbelang. Als leidinggevende heb je niet alleen rekening te houden met de belangen van je bedrijf of de aandeelhouder(s), maar ook met die van de medewerker(s) of van de maatschappij.”

 

Confronteren

Nu kun je denken dat het Augustijns leiderschap vooral voor softies is. Maar dat klopt niet. Een liefdevolle leider moet níet een beetje als een softe goeroe het bedrijf rondgaan. Volgens Augustinus mag je mensen keihard confronteren met hun onvolkomenheid, maar dan moeten wel woorden van genezing en heling volgen.

 

Empatisch

Een liefdevolle leider zal dus niet alleen een koele en klinische diagnose stellen als een medewerker eens wat minder omzet maakt. Hij zal zich eerst afvragen: wat heeft hij of zij nodig? En hoe kan ik daarbij ondersteunen?

Dan kom je op het persoonlijk vlak en zal de leidinggevende in welwillendheid moeten werken naar een oplossing. Een liefdevolle leider is daadkrachtig én empathisch.

 

Het kwartje viel
Na het lezen van dit artikel viel bij mij wel het kwartje, of liever gezegd, de euro! Ik heb ooit eens iemand horen zeggen dat je naam veel over jou als persoon zegt. En hoewel ik lang met mijn achternaam heb geworsteld, is me nu duidelijk geworden waarom die Augustijn is.