Voor velen van ons geldt dat we ons midden in een grote overgang bevinden. Een overgang van volledig thuiswerken naar een hybride vorm waarbij we deels op kantoor en thuis ons werk verrichten. En dat heeft invloed op de manier waarop we met onze collega’s communiceren.

 

Als leidinggevende of manager is het essentieel om nu je team te helpen om nieuwe normen vast te stellen rond digitale interacties. Dat doe je het beste door er een collectief proces van te maken. Zet hiervoor een groeps brainstorm voor op de agenda met als expliciet doel om nieuwe regels en verwachtingen met elkaar af te spreken over hoe je met elkaar communiceert in een hybride omgeving.

 

Hieronder volgen een paar belangrijke vragen die je tijdens de brainstorm kunt stellen.

  • Wat is de beste samenwerkingservaring die je hebt gehad in de kanalen die we gebruiken (e-mail, WhatsApp, virtuele vergaderingen, enz.)?
  • Welke normen willen we op basis van deze positieve ervaringen behouden of vaststellen voor elk kanaal?
  • Wat zijn realistische verwachtingen met betrekking tot berichtlengte en reactietijd?
  • Hoe zullen we bij de overgang naar het hybride werk doorgaan met het betrekken van onze externe medewerkers?

Nadat de basisregels van het team uiteengezet zijn, worden ze gedocumenteerd. Daarna worden ze gedeeld op een openbare plaats, zodat mensen ernaar kunnen verwijzen wanneer dat nodig is.

 

LET OP: Ga er niet vanuit dat deze basisregels nu in steen gebeiteld zijn. Neem na een paar weken contact op met uw team om te zien of de basisregels moeten worden aangepast.