Komen je medewerkers tijdens de werkdag naar je toe met elke kleine vraag die ze hebben? Dat soort onderbrekingen maken het moeilijk voor je om geconcentreerd te werken. En het is een teken dat medewerkers zich niet bevoegd voelen om zelf beslissingen te nemen. Hoe kun je dit probleem aanpakken?

 

Focustijd

Maak als eerste duidelijk dat een “opendeur-beleid” niet betekent dat iemand je op elk moment van de dag en om wat voor reden dan ook, mag storen. Geef niet-storen tijden aan met een soort signaal, zoals een niet-storen-bord, een vlaggetje of een koptelefoon. En stel je team in staat om hun eigen focustijd op eenzelfde manier te beschermen. Vooraarde: iedereen moet weten wat de signalen zijn en wat ze betekenen.

 

Stimuleer het vertrouwen van je personeel

Zorg ervoor dat iedereen de verantwoordelijkheden van hun rol begrijpt en de soorten beslissingen die ze zelf kunnen (en moeten) nemen. Moedig ze vervolgens aan om hun eigen oplossingen te vinden voor dagelijkse problemen. Geef in plaats van antwoorden op vragen “Ik vertrouw op je oordeel” als respons.

 

Benadruk dat het prima is om fouten te maken mits…

Wanneer iemand een slechte beslissing neemt, vestig dan de aandacht op de geleerde les en zorg ervoor dat die blijft hangen. Als de beslissing ethisch was en met de juiste intentie werd genomen, wees dan ondersteunend en empathisch. Gebruik fouten als leermomenten zodat medewerkers in de toekomst zelfstandiger worden.