Om binnen jouw organisatie normen en waarden hoog te houden, is het zaak om eerlijke gesprekken te voeren. 

 

Iedere manager of leidinggevende moet balanceren tussen het afleveren van het eindresultaat of het klaren van de klus en het hoog houden van normen en waarden of ethische normen. En hoe verder je op de carrièreladder stijgt, hoe uitdagender dat wordt. 

 

Om je ambities op het vlak van waarden en normen waar te maken, zijn eerlijke gesprekken nodig; met jezelf, met je leiderschapsteam en degenen die je aanstuurt.  

Ga als eerste het ‘gesprek’ met jezelf aan. Schrijf voor jezelf op wat de belangrijkste beslissingen zijn geweest die je in je leven hebt genomen (denk bijvoorbeeld aan je opleidings- en beroepskeuze). Vraag jezelf dan af welke motivatie aan die beslissingen ten grondslag lag en wat ze over jou zeggen. Wees eerlijk over wat voor jou belangrijk is en hoe jouw ethische kaart eruitziet.  

 

Als dat voor jou duidelijk is, is het tijd om dezelfde vraag te stellen aan het leiderschapsteam en daar openhartig met elkaar over te praten. Wat zijn hun ambities voor de organisatie waar jullie werken? Hoe willen zij dat de organisatie wordt ervaren? Stel met elkaar een ethische of morele missie op waar jij en je team naar zullen leven en handelen. En waar je jezelf en anderen verantwoordelijk voor houdt.  

 

Wees daarbij proactief in het delen en versterken van deze ethische of morele missie. En – heel belangrijk – wacht dus niet totdat een klokkenluider je verrast. Plan regelmatig gesprekken met je team om met elkaar eventuele dilemma’s te bespreken en te bezien of iedereen zich ook aan de ethische missie houdt en kan houden.  

Pak mogelijke inbreuken op deze missie snel, eerlijk en liefst ook vroegtijdig aan.