In het begin van dit jaar deed de rechtbank Midden-Nederland uitspraak over een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2022:563.) En deze uitspraak is belangrijk als er een Gedragscode opgesteld wordt.

 

De casus gaat over een medewerker op een dagbestedingslocatie die na mogelijke signalen van grensoverschrijdend gedrag op non-actief wordt gesteld. Na onderzoek door de werkgever wordt de medewerker voorgesteld om het dienstverband te beëindigen met wederzijds goedvinden. De medewerker stemt daar niet mee in.

 

De rechtbank overweegt:

“Bij het verwijtbaar handelen van de werknemer, moet vooropgesteld worden dat het voor de werknemer van tevoren duidelijk moet zijn wat voor de werkgever als ontoelaatbaar gedrag wordt beschouwd. Tijdens de mondelinge behandeling heeft werkgever aangegeven dat privé contact met cliënten niet erg is, maar dat hierin wel professionele afstand moet worden gehouden door werknemers. Niet is gebleken dat werkgever hier duidelijke regels over heeft, zoals regels of richtlijnen over wat die professionele afstand inhoudt. Hierdoor is niet uit te sluiten dat het voor werknemer wellicht niet duidelijk geweest is hoe het privé contact wel en niet mag worden ingevuld. Het enkele feit dat werknemer privé contact heeft gehad met de cliënte kan in beginsel dus niet gezien worden als een verwijtbare gedraging.”

 

Als niet duidelijk is wat er met ‘professionele afstand’ wordt bedoeld, er met elkaar in groter of kleiner verband geen gesprek over is gevoerd én het ook nergens is vastgelegd, kan aan een dergelijke term geen consequentie worden gehangen bij (vermeende) overtreding.

 

TIP 1: Ga eerst het gesprek met elkaar aan

Als er binnen jouw organisatie een Gedragscode wordt opgesteld, ga dan eerst met elkaar het gesprek aan over wat gewenst en ongewenst gedrag is. En doe dat met een grote groep medewerkers die representatief is voor de organisatie of zelfs alle medewerkers. Pas daarna kun je dat gedrag vastleggen in regels of aanbevelingen.

 

TIP 2: Hou de Gedragscode op de agenda

Ook als een Gedragscode is vastgesteld, is het van belang om er regelmatig aandacht aan te geven. Bespreek minimaal eens per 2 maanden een onderwerp uit de Gedragscode. Vraag bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg actief naar de ervaringen met bepaalde onderwerpen.

 

Kun je wel wat ondersteuning gebruiken bij het voeren van die gesprekken? Neem dan contact met me op. Ik help je graag verder!