In een tijd waarin onze levens meer en meer verstrengeld raken met digitale interacties, is het belangrijk om stil te staan bij ongewenst gedrag dat zich online kan voordoen. Terwijl het nieuwe jaar alweer een paar weken onderweg is, is het belangrijk om vooruit te kijken en te begrijpen welke trends de digitale samenleving in 2024 kunnen beïnvloeden. Van digitale intimidatie tot privacy-gerelateerde zorgen en technologische ontwikkelingen; er zijn veel onderwerpen die onze aandacht nodig hebben.

 

1. Digitale intimidatie en cyberpesten

Met de voortdurende groei van onze online interacties kunnen nieuwe vormen van digitale intimidatie ontstaan. Op dit moment varieert dat al van online haatzaaien tot het lastigvallen van individuen via sociale media. Met de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie zal dit alleen nog maar gemakkelijker worden.
Wat is dan digitale intimidatie en cyberpesten? Bijvoorbeeld dat iemand herhaaldelijk negatieve opmerkingen, bedreigingen of lasterlijke berichten plaatst op de sociale media-accounts van een ander, waardoor die persoon online wordt geïntimideerd.

 

2. Privacy-gerelateerde zorgen

Het hacken van persoonlijke informatie of het verspreiden van valse informatie, zorgen ervoor dat we voortdurend aandacht moeten hebben voor privacy en gegevensbeveiliging. Wat uiteindelijk kan leiden tot nieuwe vormen van ongewenst gedrag.
Een voorbeeld: Een datalek bij een groot technologiebedrijf waarbij persoonlijke gegevens van miljoenen gebruikers worden blootgesteld. Daardoor ontstaan grote zorgen over de bescherming van jouw privé-informatie op internet. Denk dan eens aan zeer persoonlijke WhatsApp berichten die door een hacker aan jouw familie en vrienden worden gestuurd zonder dat jij ervan op de hoogte bent.

 

3. Toename van nepnieuws en desinformatie

Met de toenemende digitalisering en het steeds gemakkelijker gebruik van kunstmatige intelligentie zullen gevallen van desinformatie en nepnieuws toenemen. Dat kan leiden tot manipulatie van de publieke opinie en het veroorzaken van ongewenst gedrag zoals polarisatie (het toenemen van het wij-zij-denken tussen groepen in de samenleving).
Een voorbeeld dat zich dit jaar vast voor gaat doen: Een gecoördineerde online campagne verspreidt bewust valse informatie over een politieke kandidaat om de publieke opinie te beïnvloeden voorafgaand aan verkiezingen.

 

4. Technologische ontwikkelingen in surveillance

Nieuwe technologieën, zoals geavanceerde surveillance- en gezichtsherkenningssystemen, kunnen leiden tot zorgen over inbreuk op privacy en ongewenst gedrag door misbruik van dergelijke technologieën.
In sommige landen zijn hier al voorbeelden van te vinden: Een stad implementeert geavanceerde gezichtsherkenningstechnologie op openbare plaatsen zonder duidelijk beleid voor gegevensgebruik, waardoor er bezorgdheid ontstaat over de privacy van burgers.

 

5. Toename van bewustzijn en actie

Met een groter bewustzijn van ongewenst gedrag kunnen personen, bedrijven en overheden meer stappen ondernemen om deze kwesties aan te pakken. Er wordt een grotere nadruk gelegd op educatie, bewustwording en de implementatie van beleid om ongewenst gedrag tegen te gaan.
Een van de leukere voorbeelden voor dit toch wel negatieve rijtje: Een bedrijf lanceert een uitgebreid trainingsprogramma over diversiteit en inclusie voor alle werknemers, met als doel om het bewustzijn te vergroten en ongewenst gedrag op de werkplek te verminderen.

 

6. Regelgeving en juridische maatregelen

Hopelijk worden er in 2024 nieuwe wetten en regelgeving geïmplementeerd om ongewenst gedrag op verschillende gebieden aan te pakken, zoals online intimidatie, discriminatie en inbreuk op privacy. In de afgelopen jaren is hier langzaam maar zeker meer aandacht en inzet op geweest en hopelijk zet deze trend steviger door.
Voorbeeld: Er wordt strengere wetgeving ingevoerd met betrekking tot online intimidatie, waardoor daders zwaardere straffen krijgen voor digitale misdrijven.

 

7. Toenemende aandacht voor mentale gezondheid op de werkplek

Door meer aandacht voor mentale gezondheid op de werkplek wordt ook meer aandacht gegeven aa ongewenst gedrag op de werkplek, zoals pesten en intimidatie. Werkgevers zullen meer en meer maatregelen nemen om een positieve en inclusieve werkomgeving te bevorderen.
Om het rijtje positief af te sluiten: Een bedrijf introduceert een programma voor werknemerswelzijn, inclusief toegang tot coaches of laagdrempelige psychische hulpverlening en flexibele werkuren, om de mentale gezondheid van werknemers te bevorderen en ongewenst gedrag op de werkplek te verminderen.

 

Er blijft meer dan voldoende te doen, ook in 2024! Heb je daar hulp bij nodig? Neem gerust contact met me op!