Lekker afbranden

Lekker afbranden

  Ben je op het werk wel eens toeschouwer of toehoorder geweest van een ‘feedback’ gesprek dat niet erg goed verliep? Zo’n gesprek waarvan je als relatieve buitenstaander het gevoel had dat er geen richting of doel aan ten grondslag lag? Zo’n gesprek dat vanuit...