Cultuur in organisaties wordt veelal nog als iets ‘softs’ gezien. Misschien wel omdat het voor veel mensen als iets ongrijpbaars gezien wordt. Dat cultuur keiharde impact heeft op de productiviteit van een organisatie, daar wordt niet zo vaak bij stilgestaan.


Hoe cultuur de productiviteit kan verhogen

Hoewel cultuur moeilijk te definiëren kan zijn, is één ding door de jaren niet veranderd: de impact die het heeft op de productiviteit. Als het met succes wordt bevorderd, kan cultuur:

  • de gezondheid en het welzijn van een team verbeteren,
  • de betrokkenheid van medewerkers vergroten,
  • zorgen voor meer en betere samenwerking en
  • een werkomgeving creëren waar medewerkers elkaar ondersteunen.

Veel werkgevers vinden het moeilijk om te bepalen hoe de cultuur die ze hebben opgebouwd de productiviteit van hun team of organisatie saboteert.


Controle

Werknemers hebben minder controle over hun werk dan werkgevers. Directeuren en eigenaren zijn vaak degenen die de touwtjes in handen hebben van hun bedrijf. Zij bepalen wie er wordt aangenomen, hoe processen worden ontworpen en wat er gebeurt als die processen of mensen van de rails lopen.


Vertrouwen

Uit een Harvard Business Review-enquête bleek dat maar liefst 58% van de werknemers vreemden meer vertrouwt dan hun eigen bazen. Veel mensen vinden het moeilijk om te werken voor werkgevers die ze niet vertrouwen.


Gedeelde waarde

De cultuur die je opbouwt, moet het vertrouwen van teamgenoten in elkaar versterken en een omgeving van psychologische veiligheid bieden.

Een dergelijke cultuur verbetert het welzijn van een team.

Dit is een gebied dat werkgevers en leidinggevenden nog wel eens willen negeren. Als welzijn verwaarloosd wordt, heb je meer kans op stress, vermoeidheid en ziekte. Medewerkers maken dan ook vaker fouten. En ze zijn vatbaarder voor blessures en ongevallen.
Zelfs de Harvard Business Review schrijft dat, ondanks het bovenstaande, veel bedrijven (nog steeds) meer op hebben met een keiharde cultuur waarin je geacht wordt onder hoge druk te presteren, je niets aan te trekken van de gevoelens van je collega’s en/of met ellebogenwerk je weg naar de top te bereiken.


Gevolgen

Dit soort omgevingen leidt tot meer stress op de werkplek. Dat veroorzaakt meer ziekteverzuim. Het creëert ook een cultuur van angst, die op termijn leidt tot een onverschillige houding van medewerkers. En op de langere termijn verhoogt dat het vertrek van medewerkers. Dat is misschien wel het ergste voor de organisatie.
En het is niet alleen slecht voor de bedrijfsresultaten vanuit een puur vraag-en-werk-perspectief; het verlaagt ook de productiviteit door een afname van het moreel.


Draaideur

Als het lijkt alsof nieuwe medewerkers met regelmaat door de draaideur naar binnen komen en er na een relatief korte periode weer door naar buiten komen, dan is dat een teken van een groot probleem. Medewerkers en leidinggevenden komen niet toe aan belangrijker werk omdat de nieuwe medewerkers ingewerkt of getraind moeten worden. Ook kun je aan de nieuwe mensen nog geen taken delegeren. Daardoor krijgen de belangrijkste prioriteiten minder aandacht en tijd. En dat betekent dan al snel dat de productiviteit afneemt met alle gevolgen van dien.


Diezelfde Harvard Business Review laat zie dat er een groeiend aantal onderzoeken is dat aantoont dat juist een positieve omgeving leidt tot grote voordelen voor werkgevers, werknemers en de (netto) winst.


Het omkeren of vermijden van een angstcultuur helpt om (top)talent aan te trekken. Getalenteerde mensen die al eerder in negatieve omgevingen hebben gewerkt, weigeren dit vaak opnieuw te doen. En dat zijn precies de mensen die de positieve basis van een cultuur versterken.


Vergroot betrokkenheid en motivatie

Het zal inmiddels geen verrassing zijn: onderzoek toont aan dat bedrijven met een sterke of positieve organisatiecultuur 72% meer werknemersbetrokkenheid hebben dan organisaties met een zwakke of negatieve cultuur.

Als je betrokken bent bij je werk, heb je passie en een ‘waarom’ omdat er duidelijkheid is over de doelen waarop je je moet concentreren. En in een positieve werkomgeving wordt het geven van erkenning en waardering omarmt.

Daarbij heb je een team dat intrinsiek gemotiveerd is om het onmogelijke te doen zonder dat je als manager hoeft te micro-managen. En dat creëert weer autonomie, wat belangrijk is voor werktevredenheid.


Samenwerken

Uit een Stanford-studie uit 2014 bleek dat samenwerken de motivatie verhoogt. Mensen neigen meer naar samenwerking dan naar concurrentie. “De resultaten toonden aan dat het gevoel dat je deel uitmaakt van een team dat aan een specifieke taak werkt, mensen gemotiveerder maakt als ze voor uitdagingen staan”, aldus de onderzoekers.

Uit andere studies bleek dat bedrijven die samenwerken bevorderden, vijf keer zo goed presteerden.

Dit is natuurlijk geen schokkend nieuws. Een positieve werkcultuur voorkomt dat teamleden met elkaar (kunnen) concurreren. Het zorgt er ook voor dat binnen een organisatie geen giftige werkomgeving ontstaat waar pesten en intimidatie ongebreideld voorkomen.


Wanneer je een samenwerkende en ondersteunende werkomgeving bouwt, kunnen je teamgenoten ideeën uitwisselen, elkaar helpen om vaardigheden te ontwikkelen en elkaar ondersteunen wanneer ze tegen moeilijkheden aanlopen. Bovendien kunnen teamleden door samenwerking leren van elkaars talenten en sterke punten, uiteenlopende ideeën verwelkomen en sneller problemen oplossen.


Must

Als je de productiviteit binnen jouw bedrijf of organisatie wilt verbeteren, is het creëren van een positieve cultuur een must. Het stimuleert niet alleen het moreel en de samenwerking; het stelt mensen ook in staat om zich te concentreren op hun belangrijkste taken en zich als nooit tevoren met hun werk bezig te houden.

Een cultuur die het welzijn van werknemers en bedrijven verbetert, is de optimale (werk)plek. Een plek waar je naar mijn mening naar moet streven.

 

Dit artikel is mede gebaseerd op eerdere artikelen geplaatst op Forbes.com