Grapje?!

Grapje?!

Een van de zaken die hoort bij werkgeverschap is het geven van aanwijzingen over de manier waarop het werk moet worden verricht. Daarnaast moet een werkgever maatregelen treffen zodat schade bij werknemers zo veel mogelijk wordt voorkomen. De (wettelijke)zorgplicht...
Onderscheidend in de zorg!?

Onderscheidend in de zorg!?

De zorg staat de afgelopen tijd veel in de belangstelling. De pandemie is daar vooral debet aan. De zorgbranche is een mooie sector om in te werken. Als Gedragscode Expert heb ik al met een aantal organisaties in de zorg mogen werken. Toen ik me wat verder in het...